ගැමුණු විජේරත්න

වාහන දුම් පරීක්ෂාව වෙනුවෙන් ආණ්ඩුවට මුදලක් ගෙවන පසුබිමක වාහනවලින් කාබන් බද්දක්ද අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න සිය විරෝධය පළ කරයි.


මෙය එකම කාරණයක් වෙනුවෙන් වාහන හිමියන්ගෙන් දෙවතාවක් ගාස්තු අය කිරීමක් බව ඔහු කීය. බස් රථවලටද මෙම බද්ද අසාධාරණ බවත් බස් රථවලටත් වඩා පාසල් වෑන්රථ හිමියන් මෙම බද්දෙන් අසාධාරණයට ලක් වන බවත් ඔහු කීය.


මෙම කාබන් බද්ද වාහනවල එන්ජින් ධාරිතාව අනුව අයකිරීම ඉතාම අදූරදර්ශී යෝජනාවක් බවද ඔහු පැවසීය. වාහන කාබන් විමෝචනය කරන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ එන්ජින් ධාරිතාව අනුව නොවන බවත්, වාහනය පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය අනුව බවත් ඔහු පෙන්වාදුන්නේය. මෙම බද්ද නිතර ධාවනය නොකරන වාහනවලටද අය කිරීමෙන් අසාධාරණයක් සිදුවන බවද ඔහු කීය. දියුණු රටවල මෙවැනි බද්දක් එකතු කරන්නේ ඉන්ධනවලට බව ඔහු පෙන්වීය.