■ නිත්‍යා සෙව්වන්දි

වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය පිළිබඳ වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන ජනවාරි 12 වැනිදා පවත්වනු ලැබූ සාකච්ඡාවේදී ඉදිරිපත් වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් කිසිදු අදහසක් අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් හිමි පළ නොකළ බව එම කාර්යාලයෙන් කළ විමසීමකදී එහි ප්‍රකාශකයෙක් ප්‍රකාශ කළේය.
එම ප්‍රකාශකයා පැවසුවේ නිරන්තරයෙන්ම සෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ම ජනතාවන් දැනුවත් කළ යුතු බව යන්න කාදිනල් හිමිගේ ස්ථාවරය බවයි.
අමාත්‍යවරයා ජනවාරි 12 වැනිදා කාදිනල් හිමිගේ කාර්යාලය ඉදිරිපිට සිට මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කළේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් විෂය කරුණු දැක්වීමේදී කාදිනල් හිමි එම කරුණු සම්බන්ධයෙන් එකඟතාව පළ කළ බවයි. ■