පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට ඇති බාධා ඉවත් කර දෙන ලෙස ඉල්ලා මැතිවරණ කොමිසන් සභාව විසින් කථානායකවරයාට හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපාට අගෝස්තු 16 දින ලිපියක් යවා ඇත.

ඒ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර පැවති සාකච්ඡාවකදී එම බාධා ඉවත්කර දෙන බවට කථානායකවරයා හා ෆයිසර් මුස්තාපා අමාත්‍යවරයා ලබාදුන් පොරොන්දු පමාවීම සම්බන්ධයෙන් යළි සිහිකිරීමක් වශයෙන්ය.

පළාත් සභා මැතිවරණය ඉක්මනින් පැවැත්විය යුතු බවට විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ හා කණ්ඩායම් පසුගිය සතියේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව හමුවී කළ සාකච්ඡාවකදී අවධාරණය කර ඇත. එහිදී ඔවුන් මැතිවරණ කොමිෂමට දැනුම් දී ඇත්තේ අලුත් මැතිවරණ ක්‍රමයේ ඇති බාධා ඉවත්කරන තෙක් පැරණි මැතිවරණ ක්‍රමය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බවයි.

අලූත් මැතිවරණ ක්‍රමයට ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන රවුෆ් හකීම් හා මනෝ ගනේෂන් යන අමාත්‍යවරුන්ද විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කර ඇති අතර ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම වන්නේ පැරණි ක්‍රමයට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමය.

සබැඳි පුවත්..

http://www.anidda.lk/__trashed-5/

http://www.anidda.lk/%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%9C-%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F-%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80/