කටුනායක ගුවන්තොටුපොලේ ස්ථාපිත කර ඇති කොවිඞ්-19 පරීක්ෂණ සිදුකරන වෛද්‍ය රසායනාගාරයට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා නොදී එය අකර්මණ්‍ය කිරීමේ උත්සාහයක සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නියැලෙන බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ ෂර්ෂදයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් අනිද්දාට පැවසීය.

එම රසායනාගාරයේ සේවය කරන නිලධාරීන්ට ගමන් පහසුකම් ලබා නොදෙන බවත්, රසායනාගාරයට අවශ්‍ය වැඩි පීසීආර් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාවක් සිදුකළ හැකි යන්ත්‍රයක් ඉල්ලුම් කර තිබියදීත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය එම රසායනාගාරයට ලබා දී නැති බවත් ඔහු කීය.

දිනකට පීසීආර් පරීක්ෂණ 90 ක් කළ හැකි යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාගශීලියෙකු කළුබෝවිල රෝහලට පරිත්‍යාග කර ඇති බවත් එම යන්ත්‍රය කටුනායක පිහිටි රසායනාගාරයට ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ රසායනාගාර අධ්‍යක්ෂවරයා පොරොන්දු වී තිබියදීත් එය ලබාදී නැති බවත් ඔහු කීය. 

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් රසායනාගාර කටුනායකට රසායනාගාර නිලධාරීන් ප්‍රවාහනය සඳහා පහසුකම් ලබාදී ඇතත්, ඒවා පාවිච්චි කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉඩ ලබා නොදෙන බවත් ඔහු පැවසීය.■