මේ වන විට අත්අඩංගුවේ රඳවාගෙන සිටින නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා කටාර් චැරිටි නම් ආයතනය සමඟ සම්බන්ධතා පැවැත්වූ බවට චෝදනා එල්ල කළත්, කටාර් චැරිටි ආයතනය තවමත් ක්‍රියාත්මක බවත්, ආණ්ඩුව පවා එම ආයතනයෙන් ආධාර ලබන බවත් දෙසැම්බර් 09 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජනාධිපති නීතිඥ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් පැවසීය.

කටාර් චැරිටි ආයතනයට අමතරව හිජාස් හිස්බුල්ලා සම්බන්ධතා පැවැත්වූ බව කියන මද්රසා පාසලද තවම කිසිදු ගැටලුවක් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය. මාස අටක් තිස්සේ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංගුවේ රඳවාගෙන සිටින බවත්,  තවමත් ඔහුට එරෙහිව කිසිදු චෝදනාවක් නොමැති බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය. තමා මෙතෙක් හිජාස් හිස්බුල්ලා පිළිබඳ කතා නොකළේ, ඔහුට එරෙහි චෝදනා තිබේ නම් ඒවා පිළිබඳ විභාග කිරීමට බාධාවක් නොවිය යුතු නිසා බව ඔහු කීය.

ඔහු වැඩිදුරටත් මෙසේ පැවසීය.

‘ඔහුගේ නිවසට ඇතුළු වී ඔහුගේ නඩු ගොනු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. නීතිඥයෙකු තම සේවාදායකයා සමඟ පවත්වන සම්බන්ධතා ගැන අධිකරණයටත් ප්‍රශ්න කරන්න බෑ. අධිකරණ ඇමතිවරයා ඒක හොඳට දන්නවා. ඒ ගොනුවලින්වත් යමක් සොයාගත්තා නම්, ඒක අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. ඒත්, තවම කිසිවක් නෑ. ඔහුගේ බිරිඳ දරුවෙක්  බිහි කළා. ඔහුට බිරිඳ මුණගැහෙන්නත් අවස්ථාව නෑ. නීතිඥයන්ට මෙහෙම සලකනවා නම්, අනෙක් අයට මීට වඩා හොඳට සලකයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද?’■