අන්තර්ජාලය හරහා කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම් පැවැත්වීමේදී, අමාත්‍යවරුන්ගේ කතා කිරීමට ඇති ඉඩකඩ දැඩි ලෙස සීමා වී ඇතැයි අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක් වූ කැබිනට් ඇමතිවරු කිහිපදෙනෙක් පැවසූහ.

රටේ වෙනත් බොහෝ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි කරන පසුබිමක, සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම් සාමාන්‍ය පරිදි කළ යුතු බව ඔවුහු පෙන්වාදුන්හ.

නායකයන්ගේ අදහස්වලට ඇහුම්කන්දීම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම් කිහිපයකට පමණක් අන්තර්ජාලය මගින් පවත්වන කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම් සීමා වන බව ඔවුහු පැවසූහ. නිසිපරිදි කරුණු සාකච්ඡා නොකර කැබිනට් පත්‍රිකාවලට අනුමැතිය දීමට පමණක් සිදුවන බව ඔවුහු පැවසූහ. යම් කරුණක් ගැන සාකච්ඡා කිරීම ඉතා අසීරු බවද වැඩිදුරටත් පැවසූහ. එක් අමාත්‍යවරයෙකු ප්‍රකාශ කළේ, මීට පෙර සාමාන්‍ය ආකාරයට  පැවැත්වූ කැබිනට් රැස්වීම්වලදීද ඇතැම් අමාත්‍යවරුන් හිස සැලීම මිස, අදහස් දැක්වීමක් නොකළ නමුත් අන්තර්ජාලයෙන් කැබිනට් රැස්වීම් පැවැත්වීමෙන් කතා කරන ඇමතිවරුන් කිහිපදෙනාටත් අවස්ථාව නොලැබෙන බවය. හිටිගමන් එකම මොහොතේ කිහිපදෙනෙකු කතා කරන අවස්ථා තිබෙන බවත්, ඇතැම් අවස්ථාවල අදහස් පළකිරීම්වල හඬ නෑසෙන බවත් එම අමාත්‍යවරු පැවසූහ.■