එල්ඕඑල්සී සමාගමේ කොටස් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වූ සියලු විස්තර ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ ඉල්ලීමක් කිරීමට රක්ෂණ සේවක සංගමය තීරණය කර ඇතැයි එහි ප්‍රකාශකයෙක් අනිද්දාට පැවසීය.

මෙම ඉල්ලීම කිරීමට යන්නේ එල්ඕඑල්සී සමාගමේ කොටස් මිලියනයක් එකක් රුපියල් 400කට වැඩි මිලකට රක්ෂණ සංස්ථාව මිලදී ගෙන ඇති බවට හා ඉන්පසු එම කොටස් මිල ගණන් පහළ ගොස් ඇති බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා කරුණු දැනගැනීම සඳහාය.මෙම මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය කළ විමසීමකදී රක්ෂණ සංස්ථා සභාපති ජගත් වැල්ලවත්ත ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එය එම සංස්ථාව කරන සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ මිලදී ගැනීමක් බවය.

මේ අතර මාධ්‍ය කළ විමසීමකදී විනිමය හා සුරැකුම්පත් කොමිසමේ තුෂාර ජයරත්න මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එල්ඕඑල්සී සමාගමේ කොටස් මිල අසාමාන්‍ය ලෙස පසුගිය මාසයක කාලයේදී ඉහළ ගොස් ඇත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරන බවය.■