එන්නත පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍යවලින් ව්‍යාජ මත පැතිරවීම නිසා ඇතැම් සෞඛ්‍ය සේවකයන් පවා අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරගෙන තිබෙන බවත්, එන්නත පිළිබඳ සැබෑ කරුණු සමාජගත කිරීම ජනමාධ්‍යවල වගකීමක් බවත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය එල්.ඒ. රණසිංහ පවසයි.
එම සංගමය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක් පිළිබඳ විමසීමකදී ඔහු ඒ බව පැවසීය.
එන්නත ලබාගැනීමෙන් පසු බරපතළ අතුරු ආබාධ ඇති වූ බවට ඇතැම් මාධ්‍ය ව්‍යාජ පුවත් පළ කර ඇති බව ඔහු කීය.
සාමාන්‍යයෙන් එන්නතක් ලබාදීමේදී මඳ උණ තත්වයක් ඇති වීම සාමාන්‍ය තත්වයක් බවත්, එන්නත පිළිබඳ මුල් අදියරේ පරීක්ෂණවලින් පසු ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ එන්නත සකස් කළ පුද්ගලයන්ගේ දේශනවලට පවා තමන් සවන් දුන් බව ඔහු කීය. ඒවායේදී මඳ උණ තත්වයක් පිළිබඳ ප්‍රකාශ කළ බවත් ඔහු පැවසීය. එන්නතට සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ප්‍රතිචාර දක්වන විට එවැනි තත්වයක් ඇතිවෙන නමුත්, ඉක්මනින්ම එම තත්වය පහ වෙන බව ඔහු කීය.
තමන්ද එන්නත ලබාගත් බවත්, තමන්ටද මඳ උණ තත්වයක් ඇති වූ බවත් එය පහ වූ බවත් ඔහු කීය.■