එට්කා ගිවිසුම ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් කිහිපයක් නැවත සලකා බැලීම සඳහා පෙබරවාරි 08 වැනිදා අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් අතර ඒ පිළිබඳ විරෝධයක් ඇතැයි අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් පැවසීය.
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නොවන වෙනත් පක්ෂයක නායකයෙකු වන එම නායකයා කීවේ එම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කළ මොහොතේ ඒ පිළිබඳ විරෝධය දැක්වීමට අවස්ථාවක් නොලැබුණු බවය. ඒ පිළිබඳ ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් කීය.
ඉන්දු ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් හෙවත් එට්කා ගිවිසුම නැවත සලකා බැලීමට අමතරව චීන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් සහ තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් පිළිබඳ සලකා බැලීමට එම කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් යෝජනා කර තිබුණි.
එම ගිවිසුම්වල ඇති කරුණු පිළිබඳ නැවත සාකච්ඡා කිරීමටත්, එම රටවල නියෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමටත් ඉන් යෝජනා කර ඇත.■