ඉදිරි මැතිවරණ සමය ඉලක්ක කර ගනිමින් සමෘද්ධි සහනාධාර හිමිනොවන තම පක්ෂයට හිතවත් අඩුආදායම්ලාභී පවුල් දෙලක්ෂයකට සමෘද්ධි සහනාධාර පිරිනමන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර ඇත.

සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන පිරිස වැඩිකිරීමේ එම තීරණයට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විරුද්ධත්වය ප‍්‍රකාශ කරමින් සිට ඇති අතර පසුව ඒ සඳහා ඔහුගේ කැමැත්ත ලබාගැනීමෙන් පසු අවසන් තීරණයකට පැමිණ ඇත.

එම අවසන් තීරණය පිළිබඳ එකඟතාව ජූලි 25 දින එජාප මුලස්ථානය වන සිරිකොතේදී පැවති එම පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලබා ගෙන ඇත.

දැනට 1450000 ආසන්න පිරිසක් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන බව සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. ඉන් සැලකිය යුතු පිරිසක් එම සහනාධාරයට හිමිකම් ලැබිය හැකි අඩු ආදායම් සීමාවේ පසුවන්නන් නොවන බවට හා එම පිරිස පසුගිය ආණ්ඩුවේ හිතවතුන් වීම නිසා සමෘද්ධි සහනාධාරය ලැබීමට සුදුස්සන් වූ බවට එජාපය විසින් හඳුනාගෙන ඇත.

ඉක්මනින් එම නුසුදුසු පුද්ගලයන් සමෘද්ධි සහනාධාරයෙන් ඉවත් නොකොට ඉදිරි මැතිවරණ සමයෙන් පසු ඔවුන්ව සමෘද්ධිසහනාධාරයෙන් ඉවත් කිරීමටද සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇති බව එහි ප‍්‍රකාශකයෙක් අනිද්දා කළ විමසීමකදී පැවසීය.

මේ පිළිබඳව විමසීම සඳහා සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍ය පී. හැරිසන් ¥රකථනයට සම්බන්ධකර ගැනීමට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ විය.