ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ නමින් එජාපෙ ප්‍රමුඛව බිහිකරන නව දේශපාලන සන්ධානය මෙම ජනවාරි මස අවසන් වනවිට එළිදක්වන බව එජාපෙ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙක් පැවසීය.
දැනට පක්ෂ 22ක් මෙම සන්ධානයට එක්වී ඇතැයි ප්‍රකාශ කළ ඒ මහතා සමාජිකයන් 50 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නායකත්ව මණ්ඩලයක් මගින් මෙම සන්ධානය පාලනය වෙනු ඇතැයිද ප්‍රකාශ කළේය.
එම සන්ධානය ඔස්සේ නව රජයක් බිහි කළ පසුව එම නායකත්ව මණ්ඩලයේ උපදෙස් මත එම ආණ්ඩුවේ ඉදිරි කටයුතු ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.
මෙම සන්ධානයට සම්බන්ධවී කටයුතු කිරීමට සිවිල් සංවිධානවලටද ඉඩ සැලසීම සඳහා යාන්ත්‍රණයක් සාදන බවද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් පුළුල්ව කටයුතු කිරීම මෙම සන්ධානයේ අරමුණ බවද දැනගන්නට ලැබේ.■

මංජු කස්තුරිආරච්චි