එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ සාමාජික පක්ෂ විසින් නව සන්ධානයක් පිහිටුවීමේ කටයුත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ඇනහිට තිබෙන බවත්, එයට හේතුව පසුපෙළ මන්ත්‍රීන්ගේ විරෝධයට වඩා රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් සන්ධාන යෝජනාව මඟහැරීම බවත් අනිද්දා සමග අදහස් දැක්වූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පක්ෂ නායකයෙක් පැවසීය.
ජනාධිපතිවරයා විසින් නීති විරෝධී ලෙස පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නායකත්වයට තර්ජනයක් ඇතිවූ අවස්ථාවේදී ඔහු තම බලය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා පුළුල් සන්ධානයක් ඇතිකිරීම පිළිබඳව යෝජනා කළද, දැන් තම නායකත්වය තහවුරු වී තිබෙන නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් එම යෝජනාව මඟහරින බව අනිද්දා සමග අදහස් දැක්වූ එම පක්ෂ නායකයා කීය.
නව සන්ධානයක් පිහිටුවීම සඳහා සියලු කටයුතු පසුගි ය කාලයෙහි සුදානම් කර තිබුණු බවත් සන්ධානය සඳහා ව්‍යවස්ථාවක්ද සකස් කර තිබුණු බවත් ඔහු පැවසීය. නව පක්ෂයක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙහි ලියාපදිංචි කළ නොහැකි නිසා, දැනට පවතින පක්ෂයක නාමය හා ලකුණ නව සන්ධාන නාමය හා ලකුණට වෙනස් කරගත යුතුව තිබුණු බවත්, එලෙස වෙනස් කරගැනීමට දැනට පවතින පක්ෂයක අයිතිය පවා ලබාගෙන තිබුණු බවත් ඔහු කීය. කෙසේ වෙතත් මේ වෙද්දී ඒ සාකච්ඡා සියල්ල දින නියමයක් නැතිව කල් ගොස් තිබෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය. ඒ නිසා සන්ධානය පිළිබඳව සාකච්ඡාව කඩාකප්පල් වී තිබෙන බව ඔහු පෙන්වාදුන් අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් එම සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන නොගොස්, සාකච්ඡා කල් දමා ඇතැයි ඔහු කීය. නැවත මැතිවරණයක් ළංවී, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නායකත්වය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක්
ඇතිවුවහොත් සන්ධාන ක්‍රියාවලිය යළිත් ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බවද ඔහු විශ්වාසය පළ කළේය.■