ඉදිරි මැතිවරණවලට මුහුණදීම සඳහා එජාපය ප‍්‍රමුඛව පිහිටුවන දේශපාලන සන්ධානය සූදානම් බවද, එම සන්ධානය මැයි රැුළියේදී නිල වශයෙන් ප‍්‍රකාශයට පත් කරන බවද එජාප ආරංචි මාර්ග ප‍්‍රකාශ කරයි. මෙම සන්ධානයට දැනට එජාප පෙරමුණ සමග සිටින සියලූම පක්ෂ එකතු වී සිටින බවද, ඉදිරියේදී ශ‍්‍රීලනිපයේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ප‍්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් එකතුවෙනු ඇති බවද දැනගන්නට ලැබේ. මෙම සන්ධානය මෙහෙයවීම සඳහා නායකත්ව මණ්ඩලයක් නිර්මාණය කරන අතර එහි 55%ක පමණ බලයක් එජාපයට හිමිවෙනු ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ.  ඕනෑම පක්ෂයකට පුද්ගලයන්ට සහ දේශපාලන කණ්ඩායම්වලට සන්ධානය විවෘත බවද ඒ සෑම කෙනෙකුම නියෝජනය වීම සඳහා සන්ධාන නායකත්ව මණ්ඩල ව්‍යුහය නිර්මාණය කරන බවද එජාප ආරංචි මාර්ග කියාසිටී. x

මංජු කස්තුරිආරච්චි