එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවී ඇති ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුරයට පුද්ගලයකු නම් කිරීම එම පක්ෂයේ නායකත්වය වෙනස් වන තුරු සිදුනොවනු ඇතැයි වාර්තාවේ.

පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයා තෝරා ගැනීම සඳහා සැප්තැම්බර් 14 වැනිදා පැවති කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල රැස්වීමේදී මෙම මන්ත්‍රීධුරයට පුද්ගලයකු නම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදුවී නැති අතර ඉන්පසුවද පක්ෂයේ ප්‍රධානීන් අතර ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් සිදුවී නැත.   මීළඟ පක්ෂ නායකත්වය හිමිවන බව ප්‍රකාශ කළද රුවන් විජේවර්ධන මහතාටද එම මන්ත්‍රීධුරය ගැන තීරණයක් ගැනීමට පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ බලය ලබා දී නැත.

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී නිර්නාමිකව පෙනි සිටීමට කැමති එජාප හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු පැවසුවේ රුවන් විජේවර්ධනටද කියූ ලෙස ජනවාරි මාසයේදී පක්ෂ නායකත්වය ලබාදෙතැයි විශ්වාසයක් නොමැති බවයි.■