පළාත් සභා මැතිවරණය මුලින් පැවැත්වීම සඳහා පහසුකම් සැපයීමේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නොමැති බවත්, පළාත් සභා මැතිවරණය කල්දැමීමට හැකි උපරිම උත්සාහය ගන්නා බවත් අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වය දරන එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ප්‍රබලයෙක් කීය.
පළාත් සභා මැතිවරණයක් මුලින් පැවැත්වීම ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට වාසිදායක වනු ඇතැයි තම කණ්ඩායමේ මතය වන බවත්, පසුගිය කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී පළාත් සභා මැතිවරණය ඉක්මනින් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදුවී නොමැති බවත් ඔහු කීය. කෙසේ වෙතත් මැතිවරණය තවත් කල්දැමීම සඳහා ඉදිරියේදී පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයට පැවැත්වීමට විරුද්ධව අදහස් දක්වා නව සීමානිර්ණය වාර්තාවක් ඉල්ලා සිටීමට අදහසක් ඇතැයි ඔහු කීය. මීළඟ ජනාධිපතිවරණය හෝ 20 වන සංශෝධනය සම්මත වුවහොත් පවත්වන ජනමත විචාරණය හෝ පළාත් සභා මැතිවරණයට කලින් පැවැත්වීම තම පක්ෂයට වාසිදායක වනු ඇතැයි ඔහු කීය. මැතිවරණ පැවැත්වීම බලයේ සිටින දේශපාලන පක්ෂවල න්‍යාය පත්‍රවලට අනුව ඉතිහාසය පුරා සිදුව ඇති බවද ඔහු කීය. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට වාසිදායක මැතිවරණය මුලින් ලබාදීම තම පක්ෂයට කිසිසේත්ම කළ නොහැකි බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය. ■

අනුරංග ජයසිංහ