■ ඉඳුවර බණ්ඩාර

මංගල සමරවීර මහතා යළි එජාපයේ දේශපාලන කටයුතුවලට සහභාගි කර ගැනීමේ අරමුණින් රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු නායක මට්ටමේ කිහිප දෙනෙකු මංගල සමරවීර මහතාට දූරකථන ඇමතුම් ලබාදී ඇතැයි වාර්තාවේ.
රටේ අනාගතය රැඳී ඇත්තේ සමාජ ප්‍රජාත්‍රන්තවාදී එජාපය සමඟ යැයි සිය මාතර සමාජය ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය අමතමින් මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කිරීම මේ ඇමතුම්වලට හේතුවී ඇත. එම දූරකථන සාකච්ඡාවලදී යළි එජාපයේ දේශපාලන කටයුතුවලට සහභාගිවීම සම්බන්ධයෙන් සමරවීර මහතා කිසිදු අදහසක් දක්වා නැතැයි මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී එජාපයේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙක් පැවසීය.■