මාධ්‍යවේදී ප‍්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදන් කිරීමට අදාළ පරීක්ෂණයේ ගොනුව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යැවීම සඳහා සුදානම් කෙරෙමින් ඇතැයි රහස් පොලිස් ආරංචි මාර්ගවලින් දැනගන්නට ලැබේ.

මෙම පරීක්ෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් නොවී තිබෙන අතර තවත් සැකකරුවන් කිහිපදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියමිතව තිබුණත් එම සැකකරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු තහවුරු කරගැනීමට රහස් පොලීසියට නොහැකි වී ඇත. ඒ රහස් පොලීසිය යුද්ධ හමුදාවෙන් ඉල්ලා තිබෙන දුරකථන පිළිබඳ තොරතුරු තවමත් යුද්ධ හමුදාව විසින් ලබා නොදීම නිසාය. මෙම තොරතුරු ලබා දෙන තත්ත්වයක් නැති බව ප‍්‍රකාශ කරන රහස් පොලිස් ආරංචි මාර්ග එම තත්ත්වය තුළ මෙම පරීක්ෂණ ගොනු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යැවීම සුදුසු බව කියා සිටියි.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී මෙම ගොනු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යැවෙන අතර එහිදී මේ පිළිබඳව ගන්නා ඉදිරි ක‍්‍රියාමාර්ග නීතිපතිවරයා විසින් තීරණය කරනු ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ.