රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට පත්වීම් ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියේදී උතුරේ උපාධිධාරීන් 400කට ආසන්න පිරිසකගේ ඉල්ලුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව උතුරු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් අනිද්දාට පැවසීය.

මෙම උපාධිධාරීන් සියලු දෙනාගේ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්තේ විදේශ රටවලින් උපාධි ලබා ගත් අය බව පවසමින් බව රජයෙන් දැනුම් දී තිබුණත් මෙම සියලු උපාධිධාරීන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමෙන් අනුමත කළ උපාධිධාරීන් බව ඒ මහතා පැවසීය.

උතුරු නැගෙනහිර උපාධිධාරීන් විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධි ලබා ගත් නිසා රැකියා ලබා දීම රජය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම් එය විදෙස් රටවල උපාධි සියලු තරුණ තරුණියන් අර්බුදයකට ලක් කරන්නක් බව ඒ මහතා පැවසීය.■