ආපන ශාලාවක් වසා දැමීමට බලයක් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට නොමැති බවට තීරණය කර ඇති කිලිනොච්චි මහාධිකරණය ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම සඳහා ආණ්ඩුකාර සුරේන් රාඝවන්ට අප්‍රේල් 05 වන දින අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස නියෝගයක් ලබා දී ඇත.

මාර්තු 27 වන දා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා සංවිධානය කර තිබූ වැඩසටහනකට ‘භාරදී’ නම් ආපන ශාලාවෙන් දිවා ආහාරය ලබා ගෙන ඇති අතර එම ආහාර නිසි ප්‍රමිතියකින් නොමැති බව පවසමින් ආණ්ඩුකාරවරයා  ආපන ශාලාවට විරුද්ධව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වෙත පැමිණිල්ලක් කර ඇත.

ඉන්පසු ආපන ශාලාව  පිරිසිදු කරන තෙක් වසා තබන ලෙස  මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් අණ කර තිබියදී, ආපන ශාලාව විවෘත කර ඇති බව පවසමින් එදින රාත්‍රී 10ට පමණ එම ස්ථානයට පොලිස් නිලධාරීන් සමඟ පැමිණි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ආපන ශාලාව බලහත්කාරයෙන් සීල් කර වසා දමා ඇත.

ඉන් අනතුරුව ආපන ශාලාවේ හිමිකරු කිලිනොච්චිය මහාධිකරණයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරමින් පවසා ඇත්තේ ආණ්ඩුකාරවරයාට කිසිදු ආපන ශාලාවක් සීල් තැබීමට බලයක් නොමැති බවය. ■

හංසි මානවඩු