උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උතුරු පළාතේ ආසන සංවිධායකයන් පත් කිරීම සඳහා ශ‍්‍රීලනිපය විසින් පත් කර තිබේ.
උතුරු පළාත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී අංගජන් රාමනාදන් සමග එම වගකීම ඉටු කරන ලෙස ශ‍්‍රීලනිප මධ්‍යම කාරක සභාව රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මහතාට දැනුම්දී ඇත.

ශ‍්‍රීලනිප ප‍්‍රතිසංවිධාන කටයුතුවලට සමගාමීව එම කටයුතු කරන ලෙස උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට දැනුම් දී ඇති අතර ශ‍්‍රීලනිප ප‍්‍රධාන සමුළුව එම කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසුව පැවැත්විය හැකි බව ශ‍්‍රීලනිප මධ්‍යම කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.