දේශපාලන ස්වරූපයේ වැඩ මුළු, සාකච්ඡා, සුහද හමු, භෝජන සංග්‍රහ ආදියට මැතිවරණ රාජකාරීවල යෙදෙන නිලධාරීන් හා මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහභාගි වීමෙන් වැළකී සිටීමේ අවශ්‍යතාව පෙන්වා දෙමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කොට තිබේ.

මැතිවරණ අපේක්ෂකයන් නිවෙස්වල හෝ උත්සව ශාලාවල සංවිධානය කරන එවැනි උත්සවවලට හෝ වෘත්තීය සමිති රැස්වීම් ආදියට වෘත්තීය සමිති නායකයන් ලෙස හෝ ඡන්ද විමසීම් කාලය තුළ එම නිලධාරීන් සහභාගි නොවිය යුතු බව එහි අවධාරණය කර තිබේ.

පසුගිය කාලය තුළ එවැනි සිද්ධීන් පිළිබඳ පැමිණිලි කොළඹ කාර්යාලයටත් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලටත් වාර්තා වී ඇති අතර එම සිද්ධීන් ගැන කෙරෙන විමර්ශන කටයුතු අවසන් වී නොමැති බැවින් මාධ්‍යට කිසිවත් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ ආරවුල් නිරාකරණ අංශයේ නිලධාරියෙක් අනිද්දා කළ විමසීමට පිළිතුරු දෙමින් ප්‍රකාශ කළේය.

ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර