පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායම විසින් අභියාචනාධිකරණය විසින් නිකුත් කළ ක්වෝ වොරොන්ටෝ ආඥාවට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන අභියාචනය විභාග කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ඊවා වනසුන්දර නොමැති පස් දෙනෙකුගෙන් යුතු විනිශ්චය මණ්ඩලයක් ඉල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මෝසමක් ගොනු කර ඇත.
මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායම විසින් නීති විරෝධී ලෙස පවත්වාගෙන ගිය ආණ්ඩුවේ ඔවුන්ගේ ධුර තාවකාලිකව බල රහිත කරමින් අභියාචනාධිකරණය විසින් අදාළ ක්වෝ වොරොන්ටෝ ආඥාව නිකුත් කර තිබුණි. ඒ සම්බන්ධයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු අභියාචනය දෙසැම්බර් 12 වැනිදා කැඳවා තිබුණි. එය දෙසැම්බර් 14 වැනිදා යළි විභාගයට ගැනීමට නියමිතය.

අනුරංග ජයසිංහ