කේ.ඩබ්ලිව්. ජනරංජන නවදිල්ලියේ සිට
ශ‍්‍රී ලංකාව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදීව සහ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගරු කරමින් කටයුතු කරනු ඇතැයි ඉන්දියාව බලාපොරොත්තු වන බව නවදිල්ලි නුවර පිහිටි ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් එහි ගොස් සිටින ශ‍්‍රී ලංකාවේ කර්තෘවරුන් ඇතුළු මාධ්‍යවේදීන් කණ්ඩායමක්‍ නොවැම්බර් 01 වැනිදා හමුවූ අවස්ථාවේදී ප‍්‍රකාශ කර ඇත.
එමෙන්ම ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යාංශයේ එම ඉහළම නිලධාරීන් ශ‍්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය කණ්ඩායමට ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ මේ වනවිට ශ‍්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙමින් පවතින දේවල් පිළිබඳව ඉන්දියාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බවයි. තවද මේ අවස්ථාවේ ඉන්දියාව මීට වඩා යමක් ප‍්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටින බවද එම ඉහළ නිලධාරීන් ප‍්‍රකාශ කර ඇත.