■ පවිත්‍රා රූපසිංහ

ලෝකයේ බොහෝ රටවල් ඒ ඒ රටවල නම්වලින් කොවිඩ් වෛරසය හඳුන්වා දීම හේතුවෙන් ඇති වන ව්‍යාකූලත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා කොවිඩ් වෛරසය නාමකරණය කිරීමට කටයුතු කළ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අද (ජූනි 01) පවසා තිබේ.

එම නිවේදනයට අනුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති කොරෝනා වෛරස් ප්‍රභේද ගණනින් 24 ක් බව සඳහන් වෙයි. ඉන්දියාවෙන් හඳුනාගෙන ඇති කොවිඩ් ප්‍රභේදය ඩෙල්ටා නමින් ද, දකුණු අප්‍රිකාවේ කොව්ඩ් ප්‍රභේදය බීටා ලෙස ද, එක්සත් ජනපදයේ කොවිඩ් ප්‍රභේදය ඇල්ෆා ලෙස ද, බ්‍රසීලයේ කොවිඩ් ප්‍රභේදය ගැමා යන්වෙන් ද ඒ අනුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නාමකරණය කර තිබේ. මේ අනුව, ඉදිරියේදී ඒ ඒ රටවල නම පදනම් කරගත් නාමයන් වෙනුවට තම සංවිධානය ඉදිරිපත් කරන නාමය භාවිත කළ යුතු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.■