වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා එහි ළඟාවීමට නියමිතව  තිබූ නැවක් ඒ පිළිබඳ ඉන්දියාව දැන ගනීවි යැයි බියට පත්ව එහි සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක වෙනත් පර්යන්තයකට හරවා යැවූ බව ස්වාධීන වරාය සේවක සංගමයේ ලේකම් ලාල් බංගමුව ප්‍රකාශ කරයි.

සැප්තැම්බර් 14 දින එම්වී රොෂිනි නැමැති එම නැව වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තයට ගෙන ඒමට එහි සභාපතිවරයා අනුමැතිය  දී තිබී ඇති අතර ඒ පිළිබඳ පොදුජන පෙරමුණු වෘත්තීය සමිති නායකයකු ෆේස් බුක් සටහනක් තබා තිබීම මගින් ඉන්දියාව ඒ පිළිබඳ දැනගනීවි යැයි කියා එම මෙහෙයුම් කටයුතු වරාය සභාපතිවරයා  නවතා දමා ඇත.

එසේ නැගෙනහිර පර්යන්තයට පැමිණෙන නැවට පැටවීම සඳහා අවශ්‍ය කන්ටේනර්ද එහි ගෙනැවිත් තිබී ඇති අතර අවසානයේ එම නැව ජයබහලු පර්යන්තයට හරවා යවා ඇත.

ලාල් බංගමුව මහතා පවසන්නේ ආනයනය කර ඇති ගැන්ටි්‍ර දොඹකරවලට අමතරව වරාය තුළ තිබූ තවත් දොඹකරයක්ද නැගෙනහිර පර්යන්තයට මේ වනවිට ගෙන ගොස් ඇති බවයි.■