ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම ඉදිරියේදී තම දේශපාලන අනන්‍යතාව ආරක්ෂා වන ආකාරයට කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව එම පක්ෂයේ මහ ලේකම්, නීතිඥ සාගර කාරියවසම් පවසයි. ඉදිරියේදීත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ සන්ධානය ආරක්ෂා කරගන්නා නමුත්, පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් තම පක්ෂයට වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු කීය.
ඉදිරි දේශපාලන කටයුතුවලදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු වැඩිදුරටත් කීය.
අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ කළ ප්‍රකාශය ගැන සමාව ඉල්ලන ලෙස තමා ප්‍රකාශ කළත්, ඔහු එය නොකර වෙනත් දේවල් කියමින් සිටි නමුත්, ඉදිරියේදී ඒ ගැන නැවත නැවතත් කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු නොවන බව ඔහු කීය.■