■ අනුරංග ජයසිංහ

ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධය සහ එයින් පසු මානව හිමිකම් කඩවීම් පිළිබඳ ඇමෙරිකානු කොංග්‍රසයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව පිළිබඳ එහි ආසියා-පැසිෆික්-මධ්‍යම ආසියා කලාපය පිළිබඳ අනු කමිටුව ජුනි 09 වැනිදා සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ඇමෙරිකානු කොංග්‍රසයේ නිල වෙබ් අඩවියට අනුව මැයි 28 වැනිදා එම යෝජනාව ආසියා-පැසිෆික්-මධ්‍යම ආසියා කලාපය පිළිබඳ අනු කමිටුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

එම අනු කමිටුව ජුනි 09 වැනිදා රැස්වීමට නියමිත බවත්, එහිදී කලාපයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය වටිනාකම් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට නියමිත බවත් කොංග්‍රස් වෙබ් අඩවියේ සඳහන්ය. එහි සඳහන් වන්නේ ‘උපායමාර්ගික වශයෙන් තරගකාරී යුගයක ආසියා-පැසිෆික්-මධ්‍යම ආසියා කලාපයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය වටිනාකම්’ පිළිබඳ එහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවය.

එම කමිටුව චීනය සමඟ ආර්ථික තරගයක් පවතින සමයක චීනයේ උපාය මාර්ගික අවධානය යොමු වූ ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය, පාකිස්ථානය, මියන්මාරය ආදි රටවල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කිරීමට නියමිතය.■