මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ පැවැත්වූ එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශ‍්‍රී ලංකා වැඩසටහනට සහභාගි වීමට ගිය පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දරට නවාතැන් ගැනීමට එම ප‍්‍රදේශය භාර පොලිස් ප‍්‍රධානියෙකු විසින් නවාතැන් පහසුකම් සුදානම් කර තිබියදී ඔහු රාජ්‍ය පරිපාලන, කළමනාකරණ, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රන්ජිත් මද්දුම බණ්ඩාරගේ නිවසේ නවාතැන් ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශ‍්‍රී ලංකා මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ පැවැත්වූ වැඩසටහන අගෝස්තු 29 වන දින සිට 31 වන දා දක්වා පැවැත්විය.
මේ පිළිබඳව විමසුමකදී පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර ප‍්‍රකාශ කළේ තමා මේ පිළිබඳව කිසිවක් නොදන්නා බවය.
මේ පිළිබඳව පොලිස්පති පුජිත ජයසුන්දරගෙන් හා අමාත්‍ය රන්ජිත් මද්දුම බණ්ඩාරගෙන් විමසීම සඳහා දරන ලද උත්සාහය ව්‍යර්ථ විය.