■ ඉඳුවර බණ්ඩාර

ඇඟලුම් කම්හල්වල කොවිඩ් ආසාදනය වීමට හාම්පුතුන් හා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වගකිව යුතු බවට සිය සංගමය කළ ප්‍රකාශය වගකීමෙන් යුතුව කළ ප්‍රකාශයක් බව නිදහස් වෙළඳ කලාප සහ පොදු සේවා සේවක සංගමය කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාට ලිපියක් යොමු කරමින් දැනුම් දී ඇත.

ඇඟලුම් කම්හල්වල කොවිඩ් පැතිර යෑමට හාම්පුතුන් හා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වගකිව යුතු බවට එම සංගමය කළ ප්‍රකාශය සාවද්‍ය බවට කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා කර ඇති නිවේදනයකට පිළිතුරු වශයෙන් අද (ජුනි 01) එම ලිපිය යවා ඇත.

එම සංගමයේ චෝදනා සාවද්‍ය හා ද්වේෂසහගත යන්න කීමට කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා යොදා ප්‍රධාන කාරණය සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිසි පරිදි සිදුවන්නේදැයි සොයා බැලීමට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් පරිදි පිහිටුවා ඇති සෞඛ්‍ය කමිටු බවත් එහෙත් එම සෞඛ්‍ය කමිටුවලට පොරොන්දු වූ ලෙස සේවක නියෝජිතයන් පත්කර නැති බවද එම සංගමය පෙන්වා දේ.

එම සෞඛ්‍ය කමිටු මාස් හෝල්ඩිං සමූහයට අයත් කම්හල්වල පිහිටුවා නැති බවත් විශාල කොවිඩ් ආසාදන වාර්තා වූ පානදුර හා කොග්ගල යුනිවෙලා කම්හල්වල පිහිටුවා නැති බවත් විශාල කොවිඩ් ආසාදන වාර්තා වූ කොග්ගල එස්කුවේල් සහ බ්‍රැන්ඩික්ස් කම්හල්වලද සේවක නියෝජිතයන් සහිතව එම සෞඛ්‍ය කමිටු පිහිටුවා නොතිබුණ බවත් එම ලිපියේ අවධාරණය කර තිබේ.

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කම්හලේ කොවිඩ් ආසාදනය සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ පරීක්ෂණයේ වාර්තාව මෙතෙක් ප්‍රසිද්ධියට පත් නොකළ බවත් එම වාර්තාව සහ සෞඛ්‍ය කමිටු පිළිබඳ සියලු වාර්තා ජුනි 02 වැනිදා පවත්වන්නට නියමිත කාර්ය සාධන කමිටු රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන ලෙසද එම සංගමය කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාට අභියෝග කරයි.■