■ අනුරංග ජයසිංහ

කොවිඞ්-19 රෝගය ආසාදනය වී ඇති හෝ ඒ බවට සැකසහිත පුද්ගලයන් ආදාහනය පමණක් කිරීමට මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවත්, සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව භූමදාන කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නොවැම්බර් 25 වැනිදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලිපියක් යවමින් දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව පෙන්වාදෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14(1) වගනත්තියෙන් පුද්ගලයන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන් පිළිබඳ අයිතිය තහවුරු කර තිබෙන බවය. ඊට අමතරව ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් නීතිය මෙන්ම අයිසීසීපීආර් වැනි ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්ති අනුවද ශ්‍රී ලංකාව ආගමික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට බැඳී සිටින බව කොමිසම පෙන්වා දී තිබේ.

ජාතික ආරක්ෂාව හෝ මහජන සෞඛ්‍යයට බාධාවක් වන අවස්ථාවලදී එය සීමා කළ හැකි නමුත් දැනට පුද්ගලයන් ආදාහනය සඳහා ගෙන ඇති තීන්දුව පිළිගත හැකි පදනමක් මත ගෙන නොමැති බව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පෙන්වා දී තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වාර්තා සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මාර්තු 27 වැනිදා නිකුත් කරන ලද මාර්ගෝපදේශවලදී කොවිඞ්-19 රෝගීන් භූමදානය සඳහා අවසර තිබුණු බව එම ලිපියෙන් පෙන්වාදී තිබේ. ඊට අමතරව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දැනට නිකුත් කර ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිබඳ ගැසට් පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පවතින අඩුපාඩු පිළිබඳවද එම ලිපියෙන් පෙන්වා දී තිබේ.

මරණයට පත්වන කොවිඞ්-19 ආසාදිතයන්ට අවසන් කටයුතු කිරීමේ අසීරුවක් පවතින බව මුස්ලිම්, ක්‍රිස්තියානි, බෞද්ධ ඇතුළු විවිධ ආගම්වල පිරිස් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිලි කර ඇති බව එම ලිපියේ සඳහන් කර ඇත.

නොවැම්බර් 9 වැනිදා වන විට කොවිඞ්-19 නිසා මරණයට පත් වූ 17 දෙනෙකු ආදාහනය කර ඇති බවත් ඒ අතර ඇතැම් සිදුවීම්වලදී නිවෙස්වල තිබුණු සිරුරු බලහත්කාරයෙන් කොළඹ ජාතික රෝහල වෙත ගෙනයෑම පිළිබඳ වාර්තා වී ඇති බවත් එහි සඳහන් කර ඇත. ඒ අතර පීසීආර් පරීක්ෂණයෙන් කොවිඞ් නොමැති බවට තහවුරු වූ දෙදෙනෙකු භූමදාන කර තිබෙන බව එමගින් පෙන්වා දී තිබේ.■