ආණ්ඩුවේ ජනප්‍රියත්වය ගිලිහී යමින් තිබෙන නිසා සමාජ මාධ්‍යවල ආණ්ඩුවට හිතවාදී අදහස් ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා විශේෂ කටයුතු ආරම්භ කළ යුතු බව ආණ්ඩුවේ නායකයන් සාකච්ඡා කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක් වූ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ප්‍රකාශ කළේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම්වලදී සහ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීම්වලදී ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ බවය. ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රචාරක කටයුතු වෙනුවෙන් පසුගිය මැතිවරණවලට පෙර සිටි ආකාරයට ආණ්ඩුවේ මුදල් ලබන සමාජ මාධ්‍ය කණ්ඩායම් නැවත ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට එහිදී එකඟ වූ බවය.

නොවැම්බර් 16 වැනිදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සමාජ මාධ්‍යවලින් තමාට මඩ ප්‍රහාර එල්ල කිරීම පිළිබඳ අදහස් දක්වා තිබුණු අතර, ඒ ප්‍රවණතාවලට එරෙහිව පියවර ගත යුතු බව එහිදී කියා ඇත.  මේ අතර සමාජ මාධ්‍යවල අදහස් දැක් වූ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සිදුවීම් කිහිපයක් වාර්තා වූ අතර, සමාජ මාධ්‍ය පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බවත්, සමාජ මාධ්‍යවල වැරදි කරුණු සඳහන් කරන පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්නා බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රචාරක කටයුතු සිදුකිරීමට අමතරව ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යවල ආණ්ඩුවේ නායකයන්ගේ අදහස් වැඩි වශයෙන් ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා මාධ්‍ය සාකච්ඡා නිරන්තරයෙන් පැවැත්විය යුතු බවද සාකච්ඡා කර ඇත. ඒ අනුව නොවැම්බර් 26 වැනිදා සිට සති පතා ආණ්ඩුවේ සාමාජික පක්ෂ නායකයන්ගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වීමට නියමිතය. නොවැම්බර් 26 වැනිදා එම මාධ්‍ය සාකච්ඡා මාලාවේ පළමු සාකච්ඡාව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර ඇතුළු පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පදනම් ආයතනයේ පවත්වා තිබුණි.■