යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය සලසා දීම ඇතුළු මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට යහපාලන රජය විසින් අවුරුදු 4 කට පෙර ලබා දුන් පොරොන්දු ඉටු කිරීම සදහා තවත් කල් ලබා දීමට ඉලංකෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය කැමති වුණත් ඊපීආර්එල්එෆ්, ප්ලොට්, ටෙලෝ යන දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ අනෙකුත් පක්ෂ එකඟ නැති බව ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරයි. අදාළ කාරණා සම්බන්ධයෙන් තීරණයකට පැමිණීමට පසුගිය සතියෙහි කොළඔ දී දෙමළ ජාතික සන්ධානය
නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂවල සාමාජිකයන් සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති අතර එම සාකච්ඡාවේදී මෙම රජයට යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය සලසා දීම ඇතුළු මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට තවත් කල් ලබා දීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇත.


ටෙලෝ සභාපති එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් මාර්තු 11 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වන සුරේන් රාඝවන්ට ලිපියක් ලබාදී ඇති අතර එම ලිපියෙහි සදහන් වී ඇත්තේ යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් හා මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් පියවර ගන්නා බවට ජිනීවාහිදී ප්‍රකාශ කරන ලෙසය. ■