නව කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීමේදී පොලීසිය අයත් නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය තමා යටතේ තබාගැනීම මඟින් නැවත වරක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර ඇත.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වැනි සංශෝධනයේ අන්තර්කාලීන විධිවිධාන යටතේ ජනාධිපතිවරයාට තබාගත හැකි අමාත්‍යාංශ සංඛ්‍යාව තුනකට සීමාවන්නේය. එම අන්තර්කාලීන විධිවිධානවල 51 වැනි අන්තර්කාලීන විධිවිධානය මෙසේය.
‘ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුව ද මේ පනත ආරම්භ වන දිනයේදී ජනාධිපතිවරයා ලෙස ධුරය දරන තැනැත්තා එසේ ජනාධිපති ධුරය දරන තාක් කල් රාජ්‍ය ආරක්ෂාව, මහවැලි සංවර්ධනය සහ පරිසරය යන විෂය සහ ඒවායේ කර්තව්‍ය තමන්ගේ භාරය වෙත පවරා ගැනීම ද එකී කාර්යය සඳහා ඔහු වෙත පවරා ගත යුතු අමාත්‍යාංශ තීරණය කරනු ලැබීම ද කළ හැකි අතර ඒ අනුව එකී විෂය හෝ කර්තව්‍ය පවරනු ලැබ ඇති අමාත්‍යවරයාට යම් ලිඛිත නීතියක කරනු ලබන යම් සඳහනක්, ජනාධිපතිවරයාට කරනු ලබන සඳහනක් ලෙස කියවා තේරුම්ගනු ලැබිය යුත්තේය.’
19 වැනි සංශෝධනය අනුව ජනාධිපතිවරයා යටතේ තබාගත හැක්කේ ඉහත විෂයන්ට අදාළ ආයතන වන අතර පොලීසිය යනු 19 සංශෝධනයට පෙර හා පසු වෙනම අමාත්‍යංශයක් යටතේ පැවතුණකි. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට අයත් ආයතනයක් ලෙස නොසැලකෙන අතර එය හමුදාමය නොවන සිවිල් කටයුතුවලට අදාළ දෙපාර්තමේන්තුවකි.
2015 ජනවාරි ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු පොලීසිය අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කරනු ලැබූ අතර 19 වැනි සංශෝධනයෙන් පසු පොලීසිය නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කරනු ලැබීය.
මහින්ද රාජපක්ෂ නීතිවිරෝධීව අග්‍රාමාත්‍යධුරයට පත් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයේදී පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ නීතිවිරෝධී ගැසට් නිවේදනයට පෙර, ජනාධිපතිවරයා පොලීසිය ඇතුළු වෙනත් අමාත්‍යංශ කිහිපයකට අයත් විෂයන් ඔහු යටතට පත් කරගනු ලැබීය.

කේ.සංජීව / තරිඳු උඩුවරගෙදර