සියලු ආගමික නායකයන්ට රක්ෂණාවරණයක් ලබාදෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරාට උපදෙස් දී තිබේ.

මෙම රක්ෂණාවරණය සඳහා ආගමික නායකයන් තෝරා ගන්නා පදනම කුමක්ද සහ එසේ තෝරාගන්නා ආගමික නායකයන් සංඛ්‍යාව කොතෙක්ද යන්න තවම නිශ්චිත නැත.

එමෙන්ම එම රක්ෂාණාවරණය සඳහා කොතරම් මුදලක් වැය කරනවාද යන්නද නිශ්චිත නැති අතර ඒ සඳහා ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ කොතැනකින්ද යන්නද නිශ්චිත නැත. ඒ සම්බන්ධයෙන් බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරාගෙන් විමසීමට උත්සාහ කළද එය ව්‍යර්ථ විය. ■

ඉඳුවර බණ්ඩාර