රජය නියෝජනය කළ මුස්ලිම් ජාතික අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ඉල්ලා අස්වූ අවස්ථාවේ ඒ බව ලිපියකින් අගමැතිවරයාට දැනුම්දුන් බවත් ජුනි 06 වැනිදා ජනාධිපතිවරයාට ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි බාරදීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් දක්වමින් ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසයේ නායක රවුෆ් හකීම් පැවසීය.

තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වූ මුස්ලිම් නායකයන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි බාරදී නැතැයි මාධ්‍යවලින් පළවූ වාර්තා පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව පැවසීය. ඉල්ලා අස්වූ පුද්ගලයන් නවදෙනාම තමන්ගේ අත්සන් සහිතව එක ලියුමක් ජුනි 03 වැනිදා අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාට බාරදුන් බව එහිදී රවුෆ් හකීම් ඇමතිවරයා කීය.

එසේ වූවත් අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා ජුනි 04 අස්වීමේ ලිපි ජුනි 06

වැනිදා තමන් අමතා ව්‍යවස්ථාව ප‍්‍රකාරව ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි වෙන වෙනම ජනාධිපතිවරයාට ලබාදිය යුතු බව දැනුම් දුන් බව ඔහු කීය. රාමසාන් උත්සවය වෙනුවෙන් ඇමතිවරුන් ගම්වලට ගොස් සිටි නිසා නිල වශයෙන් දැනුම් දීම ප‍්‍රමාද වූ බවත් ජුනි 06 වැනිදා නිල වශයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි බාරදෙන බවත් ඔහු පැවසීය.  කෙසේ වෙතත් සියලූ අය පසුගිය සඳුදා සිට තනතුරුවලින් ඉවත්ව සිටින බව ඔහු පැවසීය.

අනුරංග ජයසිංහ