තමාගේ අවුරුදු පහක ධුර කාලය ආරම්භ වන්නේ කවදා සිටදැ’යි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසන්නට, සිය නීති උපදේශකයන්ගේ උපදෙස් මත, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සූදානමින් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග වෙතින් අනිද්දා වෙත වාර්තා වේ.

තම ධුර කාලයට අදාළ අවුරුදු පහ ආරම්භ වන්නේ ජනාධිපතිධුරයේ දිවුරුම් දුන් 2015 ජනවාරි 9 වැනිදා සිටද, නැතිනම් 19 වැනි සංශෝධනය නීතිගත වූ දිනයේ සිටද යන්න මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසන්නට බලාපොරොත්තු වන බව වාර්තා වේ.

19වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත වුණේ තමා ජනාධිපති ධුරයේ දිවුරුම් දුන් පසුව බැවින්, තමාගේ ධුර කාලය ව්‍යවස්ථාවේ මුල් ප්‍රතිපාදන අනුව අවුරුදු හයක්ද, නැතිනම් 19වැනි සංශෝධනය අනුව අවුරුදු පහක්ද යන්න, 2018 ජනවාරි මාසයේදී සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසීය.  ීක්‍ ඍැගෙ 1/2018 දරන එම විමසුමේ තීරණය දෙමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දුන්නේ, ඔහුගේ ධුර කාලය අවුරුදු හයක් නොව පහක් බවයි.

දැන් ජනාධිපතිවරයා විමසන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ එම ධුර කාලය පටන්ගන්නේ කවදාද යන්නයි. එනම්, 2015 ජනවාරි 9 සිටද, නැතිනම් 2015 මැයි 15 වැනිදා සිටද යන්නයි. 19වැනි සංශෝධනය 2015 අප්‍රේල් 25 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ  අතර, එසේ සම්මත වූ බවට කතානායක සිය සහතිකය සටහන් කර ඇත්තේ 2015 මැයි 15 වැනිදාය. පාර්ලිමේන්තුවේ නීතියක් සම්මත වූ පසු බලාත්මක වන්නේ කතානායකවරයා එහි තම සහතිකය සටහන් කළ පසුය. 

යම් හෙයකින් ජනාධිපතිවරයාගේ අවුරුදු 5ක ධුර කාලය ආරම්භ වන්නේ 19වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නීතිගත වූ 2015 මැයි 15 වැනිදා සිට නම්, පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු හතරහමාරක ධුර කාලය ඉක්ම ගොස්, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට තමාට බලය ලැබෙන අවස්ථාව දක්වා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට සිය ධුරයේ සිටිය හැකිය. වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව 2015 සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා ආරම්භ වී ඇති අතර එය අවුරුදු හතරහමාරක කාලසීමාව සම්පූර්ණ කරන්නේ 2020 මාර්තු 01 වැනිදාය. එදිනෙන් පසු ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ බලය ලැබේ. ■

අරුණ ජයවර්ධන