අවසාන යුද්ධයේදී සිවිල් වැසියන් 40,000ක් පමණ මියගිය බවට ජාත්‍යන්තර සමාජයෙන් චෝදනා එල්ලවුණත්, එම යුද්ධයේදී මියගිය පිරිස එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයන්ද ඇතුළුව 8,000 නොඉක්මවන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සැප්තැම්බර් 12 වැනිදා ඉන්දියාවේදී පැවැත්වූ ප‍්‍රසිද්ධ දේශනයකදී පවසා ඇත.

එම ප‍්‍රකාශයේදි මියගිය සියලූම දෙනා එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයන් බව ප‍්‍රකාශ කිරීම වෙනුවට එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයන්ද ඇතුළුව 8000 නොඉක්මවන පිරිසක් මියගිය බව හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප‍්‍රකාශ කිරීම විශේෂත්වයක් විය.

යුද්ධයේදී සිවිල් වැසියන් 300,000 පමණ ප‍්‍රමාණයක් යුද්ධයට මැදිව සිරවී සිට ශ‍්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් මුදාගත් බවද එම දේශනයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප‍්‍රකාශ කර තිබුණි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉන්දීය අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍ය සුබ‍්‍රමනියම් ස්වාමිගේ මැදිහත්වීමෙන් එම රැස්වීමට සහභාගී වී තිබුණි.

 

හංසි මානවඩු