■ අනුරංග ජයසිංහ

ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රම පිළිබඳ සාකච්ඡා කොට සංශෝධන යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.
පසුගිය සතියේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ජනාධිපතිවරයා එම තේරීම් කාරක සභාව පිළිබඳ ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දිසානායක ඩේලි මිරර් පුවත්පතට කියා තිබුණේ අප්‍රේල් 05 වැනිදා සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන එම තේරීම් කාරක සභාව පත් කිරීම සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවය. තේරීම් කාරක සභාව සාමාජිකයන් 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර මාස හයක කාලයක් සඳහා පත් කිරිමට නියමිතය. ■