ජනාධිපතිවරයා පසුගිය සති දෙකක කාලය ඇතුළත අලුතින් ඇතිකරන ලද අමාත්‍යාංශ දෙකට හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සම්මත වූ අයවැයෙන් මුදල් වෙන් කර නොමැති නිසා, එම අමාත්‍යාංශවලට නීතියට අනුව මුදල් වියදම් කරන්නට නොහැකි බව හිටපු අමාත්‍යාංශ ලේකම් අශෝක පිරීස් පැවසීය.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිද්දා කරන ලද විමසීමකදීය.

අයවැය ඉදරිපත් කිරීමෙන් පසු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය, මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හා ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය, වසංගත රෝග සහ කොවිඞ් රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පිහිටුවා ඇත.

අශෝක පීරිස් මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ අයවැයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අමාත්‍යාංශ පිහිටුවීම ආණ්ඩුවේ අසමත්කම පැහැදිලි කරන සිදුවීමක් බවය. නිසි කළමනාකරණයක් තිබුණේ නම් අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අමාත්‍යාංශ පිහිටුවීමට තිබුණු බව ඔහු කීය. මෙයින් වැටහෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා ඇතිකරන නව අමාත්‍යාංශ පිළිබඳ මුදල් අමාත්‍යධුරය දරන  අගමැතිවරයාවත් කල් තියා නොදන්නා බව යැයි ඔහු කීය. දැන් එම අමාත්‍යාංශ වෙනුවෙන් වෙනම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කොට සම්මත කරගැනීමට සිදුවන බවත්, එය ප්‍රමාද වීම ගැටලුවක් බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.■