මේ වනවිට රට තුළ ව්‍යවස්ථා අර්බුදයක් ඇතිව තිබෙන බවත්, මේ තත්වය විසඳාගන්නා ආකාරය පිළිබඳව මහින්ද රාජපක්ෂ හා රනිල් වික‍්‍රමසිංහ යන අගමැතිධුරයට අයිතිවාසිකම් කියන පුද්ගලයන් දෙදෙනාත්, කථානායකවරයා හා ජනාධිපතිවරයාත් එක්ව සාකච්ඡුා කොට තීන්දුවක් ගත යුතු බවත් හිටපු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ සහ විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැුස්වීමේදී ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

එම අවස්ථාවේදී චමල් රාජපක්ෂ මන්ත‍්‍රීවරයා, රටේ විශාල අර්බුදයක් තිබෙන බව පෙන්වා දී ඇති අතර අගමැතිවරුන් දෙදෙනෙකු සිටින බව පවසා තිබේ.

නොවැම්බර් 15 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී රාජපක්ෂ කණ්ඩායම ගැටුමක් ඇතිකිරීමෙන් පසුව පැවති පක්ෂ නායක රැුස්වීමේදී ඔවුන් ඒ බව ප‍්‍රකාශ කර තිබේ. දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය විසින් පාර්ලිමේන්තුව නැවත නොවැම්බර් මස 21 දින දක්වා කල් තබන ලද බවට වාර්තා කළද, පාර්ලිමේන්තුව නොවැම්බර් 16 වැනිදා දහවල් 1.30ට රැුස්වීමට එම පක්ෂ නායක රැ ස්වීමේදී තීරණය කර ඇත.