■ අනුරංග ජයසිංහ

ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කර ඇති 2021 අයවැය වාර්තාවෙන් සැලකිය යුතු ආර්ථික වර්ධනයක් සිදුවනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු විය නොහැකි බව අයවැය පිළිබඳ සමාලෝචනයක් සිදු කරමින් මූඩීස් ආයෝජන සේවය නොවැම්බර් 23 වැනිදා නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන් වේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියටත් තම ආයතනයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් ඉහළ දමාගැනීමට අසමත් වනු ඇතැයි එම ආයතනය පෙන්වා දී තිබේ.

රජයේ වියදම් කළමනාකරණය අසීරු වනු ඇති බවත්, කොවිඞ්-19 වසංගතයෙන් පසු මූල්‍ය ඒකාග්‍රතාවක් පවත්වාගැනීම අසීරු වනු ඇති බවත් එහි සඳහන්ය. විශාල වශයෙන් රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් ගෙවන්නට සිදු වීම, රජය ලබාගෙන ඇති ණය සඳහා විශාල පොලි ප්‍රමාණයක් ගෙවන්නට සිදුවීම ආදිය නිසා රජයේ වියදම් ඉහළ යනු ඇතැයි එම ආයතනය පෙන්වා දී ඇත.

රජයේ වියදම් ප්‍රමාණය වැඩි නිසා විශාල මූල්‍යමය පීඩනයක් එල්ලවනු ඇති බවත් එහි සඳහන්ය.

මූඩීස් ආයතනය පෙන්වාදෙන්නේ රජයේ වියදම් රුපියල්  ටි්‍රලියන 3.6ක් වන බවත්, එය 2020 වියදම් ඇස්තමේන්තුවෙන් සීයට 26ක වැඩි වීමක් බවත්ය. අනවශ්‍ය පුනරාවර්තන වියදම් කපාහැරීමට රජය අසමත් වී තිබෙන බව එහි පෙන්වා දී තිබේ.

කොවිඞ්-19 වසංගතය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සඳහා ඉල්ලුම අඩු වීමත්, සංචාරක කර්මාන්තය දුර්වල වීමත් නිසා ආර්ථිකය වර්ධනය කරගැනීමට නොහැකි වනු ඇතැයි ඔවුන් පෙන්වා දී තිබේ. ඊට අමතරව රජය ආනයන සීමා කිරීම නිසා රටේ නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රවලට බලපෑම් එල්ලවිය හැකි බව පෙන්වා දී තිබේ.■