දැනට අමාත්‍ය තනතුරු නොදරන ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට අමාත්‍යාංශ අධික්ෂණ මන්ත‍්‍රීවරුන් වශයෙන් සදහන් කර ඔවුන්ගේ ප‍්‍රවාහන දීමනාව ලෙස මසකට රුපියල් ලක්ෂ දෙකක මුදලක් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය ගෙවමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

මෙම ගෙවීම් වසරකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ගෙවන බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

මෙසේ මසකට රුපියල් ලක්ෂ දෙකක දීමනාවක් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ලබන මන්ත‍්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව පනහට අධික වන අතර ඔවුන් කිනම් අමාත්‍යාංශයක අධික්ෂණ මන්ත‍්‍රීවරුන් ද යන්න පිළිබඳව නම් කිරීමක් සිදුකර නොමැති බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.
ජුලි 19 වන දින ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි රංජිත් සොයිසා විසින් අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අසන ලද ප‍්‍රශ්නයක එක් කොටසක් වූයේ අමාත්‍යාංශ අධීක්ෂණ කටයුතු පැවරූ මන්ත‍්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව කොපමණද යන්නය. ඊට ආණ්ඩුව පාර්ශ්වයෙන් කිසි පිළිතුරක් ලබා දුන්නේ නැත.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩබ්ලිව්.එච්. කරුණාරත්න මහතාගෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට වැටුප් ගෙවීම පිළිබඳව කළ විමසුමකදී ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේ මන්ත‍්‍රීවරුන්ට වැටුප් ගෙවීම පාර්ලිමේන්තුවෙන් සිදුකරන බව සහ අධික්ෂණ මන්ත‍්‍රීවරුන්ට දීමනා පමණක් තම අමාත්‍යාංශයෙන් ගෙවන බවය.

මේ අනුව නියෝජ්‍ය, රාජ්‍ය හා කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර නොදරන ආණ්ඩුවේ මන්ත‍්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් අධීක්ෂණ මන්ත‍්‍රී දීමනා වශයෙන් මසකට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය ගෙවන මුදල දළ වශයෙන් රුපියල් කෝටියකට අධිකය.