ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකු නම් කිරීම පිළිබඳව අගෝස්තු 07 වැනිදා පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් විමසූ අවස්ථාවේ ඔහු ඊට පිළිතුරු දීම මඟහැරි බව ඒකාබද්ධ  විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයෙකු අනිද්දා සමඟ පැවසීය.

කොළඹ විජේරාම මාවතේ පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් එහි නායකයන් ප්‍රසිද්ධියේ ඇතිකරගෙන තිබෙන ගැටුම් පිළිබඳව සාකච්ඡාවේදී එය නිමා කිරීම සඳහා අපේක්ෂකයෙකු නම් කිරීම සුදුසු බවට අදහස් පළවී ඇත. රාජපක්ෂ මහතා මඟහැර ඇත්තේ එයට පිළිතුරු ලබාදීමය.

ප්‍රසිද්ධියේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් පිළිබඳ කතා නොකළ යුතු බවත් අභ්‍යන්තරයේදි එවැනි කරුණු සාකච්ඡා කළ යුතු බවත් එහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියා ඇත. එහෙත් එයට පිළිතුරු ලෙස කුමාර වෙල්ගම මන්ත්‍රීවරයා කියා ඇත්තේ අනෙක් අයද කතාකරන්නේ නම් තමන්ද ඒ ගැන කතාකරන බවයි.