එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පක්ෂවල එකතුවෙන් පිහිටුවාගැනීමට නියමිත ජාතික ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා නම්කිරීම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බාරදී ඇතැයි දෙමළ ප‍්‍රගතිශීලි සන්ධානයේ නායක මනෝ ගනේෂන් කීය’

ජාතික ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණ පිහිටුවීම පිළිබඳව අගෝස්තු 13 වැනිදා අරලියග හමන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡුාවේදී එම එකඟතාව ඇති කරගත් බව ඔහු කීය’ ඒ අනුව එජාපය නම්කරන අපේක්ෂකයා ජාතික ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා ලෙස පිළිගැනීමට එකඟ වූ බව ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේය’ ජාතික ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී  පෙරමුණේ සාමාජික පක්ෂවල නායකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් අගෝස්තු 17 වැනිදා තවත් සාකච්ඡුාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බවත්” එහිදී නව පෙරමුණ එළිදක්වන දිනය පිළිබඳ අවසාන තීන්දුවක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු කීය’ එම පෙරමුණ පිහිටුවන දිනයට අමතරව ජාතික ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳවද ගැනද එකඟතාවක් ඇති කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු පැවසීය’

ජාතික ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණ එළිදක්වන රැුළියේදීම ජනාධිපතිවරණ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ප‍්‍රසිද්ධියේ නම්කිරීමට එකඟ වී ඇති බවද ඔහු පැවසීය’ ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා කවුදැයි ඉක්මනින් තීන්දුවක් ගන්නා ලෙස එජාපයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවද ඔහු කීය’

ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස එජාපය කුමන පුද්ගලයා තෝරාගත්තද” ඔහු අනෙකුත් පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡුා කොට සියල්ලන්ට එකඟ විය හැකි අන්දමේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශයක් සකස් කරගත යුතු බවද ඔහු කීය’x

අනුරංග ජයසිංහ