අපෙන් කොළඹට කොවිඞ්-19 පැතිරෙන්න පුළුවන්.. අපි සේවයෙන් අයින් වෙනවා – කොළඹ සෞඛ්‍ය නිලධාරීහු කියති

තමන්ව පීසීආර් පරීක්ෂණයට ලක් කරන ලෙස ඉහළ නිලධාරීන්ගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමක් ඉටු නොකළ බවත් තමන්ට කොවිඞ්-19 රෝගය ඇතිදැයි සැකයක් ඇති බවත්, එම නිසා තමන් සේවයෙන් ඉවත්ව දින 14ක ස්වයං නිරෝධායනයට යොමුවෙන බවත් කොළඹ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයෙකු සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පිරිසක් ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත. … Continue reading අපෙන් කොළඹට කොවිඞ්-19 පැතිරෙන්න පුළුවන්.. අපි සේවයෙන් අයින් වෙනවා – කොළඹ සෞඛ්‍ය නිලධාරීහු කියති