ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් නොවූ සිව්දෙනෙකුගේ නම් 2005 ඡන්දහිමි නාමලේඛනයට නම ඇතුළත් කර තිබීම පිළිබඳව අනිද්දා නියෝජ්‍ය කර්තෘ ලසන්ත රුහුණගේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට කළ පැමිණිල්ලට අදාළව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, අයෝමි රාජපක්ෂ, පුෂ්පා රාජපක්ෂ හා ඩඞ්ලි රාජපක්ෂ යන 2005 දී ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් නොවූ පිරිසකගේ නම් වීරකැටිය මැදමුලන ප්‍රදේශයේ ඡන්දහිමි නාමලේඛනයට ඇතුළත් කිරීමෙහි නීති විරෝධීභාවය පිළිබඳව එම පැමිණිල්ලෙන් පෙන්වාදී තිබේ.   

අගෝස්තු 19 වැනිදා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇත. ඒ අනුව එම කාලයට අදාළ ලිපිලේඛන නිරීක්ෂණය කිරීමටත්, මෙම පැමිණිල්ලට අදාළව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ගත හැකි පියවර පිළිබඳව සොයා බැලීමටත් එහිදී එකඟ වී තිබේ.

සිදුවීම පිළිබඳව පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හැකිද නැද්ද යන්න පිළිබඳවත්, එලෙස ඡන්දහිමි නාමලේඛනයකට පුරවැසියෙකු නොවන අයෙකුගේ නම ඇතුළත් කරන අවස්ථාවකදී වරදක් කර ඇත්තේ කවුරුන් විසින්ද යන්නත් එහිදී සාකච්ඡාවට ලක්වී තිබේ.■