ශ්‍රීමා ඉන්ද්‍රානී ද සොයිසා මහත්මියගේ අන්තිම කැමති පත්‍රයේ සඳහන් නුගේගොඩ ලංකා බැංකු අධිශ්‍රේණි ශාඛාවේ තැන්පත් කර තිබූ ස්වර්ණාභරණත් එය පරීක්ෂා කර ලැයිස්තුගත කර තිබුණු ලැයිස්තුවේ සඳහන් ස්වර්ණාභරණත් අතර වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය වන බව විගණකාධිපතිවරයා සඳහන් කරයි.

ස්වර්ණාභරණ වර්ගයෙන්, ප්‍රමාණයෙන් හා ලෝහ වර්ගයන්ගෙන් එම වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය වූ බව විගණකාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

විගණකාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කරන්නේ ‘මහා භාරකරු වෙත පවරා ඇති බූදල් හා දේපළ කළමනාකරණය සම්බන්ධ ඇගැයීම’ සිය නවතම වාර්තාව මගින්ය.

ලංකා බැංකුවේ නුගේගොඩ අධිශ්‍රේණි ශාඛාවේ ලොකර් අංක 738 හි එම ස්වර්ණාභරණ තැන්පත් කර තිබී ඇති අතර එය විවෘත කර ලැයිස්තු ගත කිරීම කර ඇත්තේ 2007 සැප්තැම්බර් 17 දිනය. එම ලොකරය විවෘත කිරීම හා භාණ්ඩ ලැයිස්තුව ලබා ගැනීම සඳහා බැංකු නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු , ධර්ම විජය පදනමේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු, විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන සහකාර නීති හා විමර්ශන හා අභ්‍යන්තර විගණන සහභාගිවූ බව දක්වා ඇතත් භාණ්ඩ ලැයිස්තුව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ නිති හා විමර්ශන නිලධාරියාතේ අත්සනින් පමණක් බව විගණකාධිපතිවරයා සඳහන් කරයි.

එම අන්තිම කැමති පත්‍රය අනුව ලොකරයේ ඇති ස්වර්ණාභරණ වශයෙන් සඳහන් වී ඇත්තේ රත්‍රං මාල දෙකක් හා වළලු, දියමන්ති කර මාලයක්, කරාබු, කන් ආභරණ හා දියමන්ති පෙන්ඩනයක්, මැණික් ගල් සහිත කර මාලයක් හා කරාබු සහ කොරල් පෙන්ඩනයක් හා කරාබු වශයෙන්ය.

එහෙත් ලොකරය විවෘත කිරීමෙන් පසු සකස් කළ ලේඛනයේ එහි ඇති දේවල් ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේ රත්‍රං පාට දම්වැලෙන් යුත් සුදු පාට ගල් අල්ලන ලද රිදී පාට මාල 01, සුදු පාට ගල් අල්ලන ලද රිදී පාට එල්ලෙන කරාබු ජෝඩු 01, රත්‍රං පාට, දුඹුරු පාට හා නිල් පාට ගල් අල්ලන ලද කරාබු ජෝඩු 01, පවුමක් බරැති රත්‍රං පෙන්ඩන්ට් 01 හා හිස් ආභරණ පෙට්ටි 01 වශයෙන්ය.■