පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට විරුද්ධ‍ව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් වූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයට ගෙන එම විසුරවා හැරීම නීති විරෝධී යැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියා සිටියහොත්, එම තීරණය ද ජනාධිපති සිරිසේන විසින් පිළිනොගන්නවා ඇතැයි ජනාධිපතිවරයාට සමීප පාර්ශව වෙතින් අදහස් පළවේ.
පාර්ලිමේන්තුව විසුරවා හැර මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට ජනපතිවරයා ගත් පියවර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තුළ අභියෝගයට ලක්කළ නොහැකියැයි යන නීතිපතිවරයාගේ තර්කය මත පදනම්ව එම තීරණය ගනු ඇතැයි අදහස් පළවේ.
ඉහත තර්කය මත පදනම් වෙමින් නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ප්‍රකාශ කර තිබුණේ මෙම පෙත්සම් නීති විරෝධී සහ ව්‍යවස්ථා විරෝධී බැවින් ඒවා විභාග කිරීමට තබා භාර ගැනීමටවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලයක් නැති බවය. ඒ අනුව එම නීති විරෝධී තත්ත්වය තුළ දෙන අධිකරණ තීන්දුවට අවශ්‍ය නම් ජනාධිපතිවරයාට අභියෝග කිරීමේ හැකියාවද ඇතැයි එම පාර්ශ්වයේ අදහසයි.■

මංජු කස්තුරිආරච්චි