අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනතක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 43 ව්‍යාපාරය සූදානම් වෙමින් සිටින බව එහි සම කැඳවුම්කාර කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා පැවසීය.
අධිකරණයට අපහාස කිරීම් පිළිබඳ නිශ්චිත අර්ථකථනයක් සහ නිශ්චිත දඬුවම් නියම කරමින් රටේ නීතියක් නොමැති නිසාත් ආණ්ඩුව එවැනි නීතියක් සම්පාදනය කිරීමට උත්සාහ කරන බවක් පෙනෙන්නට නොමැති නිසාත් ඒ සඳහා මැදිහත් වන බව ඔහු කීය.
43 ව්‍යාපාරයේ සමාන්තර සංවිධානයක් වන නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ජාතික ව්‍යාපාරය එම කෙටුම්පත සකස් කරන බව ඔහු පැවසීය.
අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ නීතියක් ගෙන එන ලෙස මුලින්ම ඉල්ලුවේ රටේ ජනමාධ්‍ය සමාජය බව ඔහු පෙන්වාදුන්නේය. ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් තේරීම් කමිටුවකින් 2003 දී ඒ පිළිබඳ යෝජනා ඉදිරිපත් කළ බවත්, ඒ ඇසුරෙන් 2008 දී අධිකරණයට අපහාසය පිළිබඳ නීති කෙටුම්පතක් සකස් කර තිබෙන බවත් ඔහු කීය.■