අධිකරණය විසින් ලබාදුන් තීන්දුවක් නොසලකා හැර මාලබේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ උපාධිධාරිනියක වෛද්‍යවරියක ලෙස ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි නොකර අධිකරණයට  අපහාසයක් සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වන ලෙස අභියාචනාධිකරණය ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කර ඇත.

දිල්මි සූරියආරච්චි ශිෂ්‍යාව විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලක් සලකා බලමින් ඔක්තෝබර් 11 වැනිදා එම නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

2017 ජනවාරි 30 වැනිදා අභියාචනාධිකරණය විසින් ලබාදුන් නියෝගයක් මෙසේ නොසලකා හැර ඇතැයි දිල්මි සූරියආරච්චි පෙන්වා දී ඇත. එම නියෝගයෙන් දන්වා තිබුනේ ඇය වෛද්‍යවරියක ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලෙසය.

එම නියෝගය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් අභියෝගයට ලක් කර තිබුණු අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණයේ නියෝගය තහවුරු කළේය. ඒ මීට සති දෙකකට පමණ පෙරය. එහිදී ශේෂ්ඨාධිකරණය සඳහන් කර තිබුණේ අදාළ ශිෂ්‍යාව ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි කරන ලෙසය. එම නියෝගය නොතකා හැරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට අපහාස වූවායැයි සඳහන් කරමින් එම ශිෂ්‍යාව විසින් අභියාචනාධිකරණයට පැමිණිලි කිරිම ඉහත නියෝගයට හේතු වී ඇත.

අනුරංග ජයසිංහ